RSS

Monthly Archives: மார்ச் 2014

’வயாகரா தாத்தா சொன்ன விபரீதக் கதைகள்

படம்

சின்னகண்ணுக்கும்அவன்மனைவிபொன்னுகண்ணுக்கும்ஒருபார்ட்டிக்குஅழைப்பிதழ்வந்தது. வித்தியாசமானமாறுவேடத்தில்தான்அந்தப்பார்ட்டியில்கலந்துகொள்ளவேண்டும்என்றுகண்டிஷன்போட்டிருந்தார்கள். பார்ட்டிக்குகிளம்பும்தினத்தன்றுபொன்னுகண்ணுக்குதலைவலிமண்டையைப்பிளக்க… ‘நான்வரலைநீங்கபோய்என்ஜாய்பண்ணுங்கஎன்றுஅனுப்பிவைத்தாள். சின்னக்கண்ணுகுடுகுடுப்பைக்காரன்வேஷத்துக்கானமாறுவேஷடிரெஸ்ஸைஎடுத்துக்கொண்டுபுறப்பட்டான்.

அவன்போனகொஞ்சநேரத்தில்பொன்னுகண்ணுவுக்குதலைவலிபோய்விடஇவளும்தான்வாங்கிவைத்தமாறுவேஷடிரெஸ்ஸைமாட்டிக்கொண்டுகிளம்பினாள். அங்கேபோனபோதுகுடுகுடுப்பைடிரஸ்ஸோடுதன்புருஷன்பலபெண்களோடுஜாலியாகஆடிப்பாடுவதும், சான்ஸ்கிடைத்தால்முத்தாகொடுப்பதுவுமாகஇருப்பதைப்பார்த்தாள். அவன்எந்தரேஞ்சுக்குப்போகக்கூடியவன்என்றுஆழம்பார்க்கஇவளும்அருகேபோனாள்.

மாறுவேஷத்தில்இருப்பதுயாரென்றேதெரியாமல்அவனும்இறுக்கிஅணைத்தான். புருஷன்தானேஎன்றதைரியத்தில்இவளும்சும்மாஇருக்கஅவன்இவள்காதில்குனிந்துஏதோகிசுகிசுக்கஇவளும், ‘எந்தஇளவுக்குநம்மபுருஷன்மோசமானவன்என்றுதெரிந்துகொள்ளமுடிவெடுத்துஅவனோடுசேர்ந்துபார்ட்டிபங்களாவிற்குவெளியேஇருட்டுபுல்தரைக்குப்போனாள்.

எல்லாமேஆகிப்போச்சுஅங்கே! அப்பவும்தன்மாறுவேடத்தைக்கலைக்காமல், யாரென்றும்சொல்லாமல்குடுகுடுவெனவீட்டுக்குத்திரும்பிவந்துபொன்னுக்கண்ணு, புருஷன்வந்ததும்அவன்சபலபுத்திக்குசூடுகொடுக்ககோபமாகக்காத்திருந்தாள்.

சின்னக்கண்ணுவந்ததும் ‘’ எப்படிக்கழிஞ்சுதுஇந்தராத்திரி?’’ என்றாள்ஆத்திரத்தைக்காட்டாமல். அவன்சொன்னான், ‘’ சீட்டாட்டம், ரெண்டுபெக்விஸ்கி, வயிறுமுட்டசாப்பாடுஎன்றுஜாலியாகத்தான்போச்சி. ஆனால்எல்லாம்எங்கஆபிஸ்கிளப்பில்! நீஇல்லாமமாறுவேஷபார்ட்டிக்குப்போனாபோரடிக்கும்னுகுடுகுடுப்பைடிரஸ்ஸைஎன்ஃபிரண்டுக்குகொடுத்திட்டேன்!’’

தன்னோடதோழிராஜியம்மாகிட்டேஜாலியம்மாஒருநாள்கவலையாசொன்னாளாம்… ‘’என்னடிவாழ்க்கைஇது? சொந்தவீட்டுக்குள்ளஇருந்துகிட்டேஅவரோடஅரைமணிநேரம்கூடநிம்மதியாகழிக்கமுடியலை!’’

‘’ஏன்குழந்தைதொல்லைபண்ணுதா?’’னுகேட்டாராஜியம்மா.

‘’இல்லையேகுழந்தைபள்ளிக்கூடத்துக்குப்போனபிறகும்கூடஎங்கரெண்டுபேராலயுமேசந்தோஷமாஇருக்கமுடியலை’’ன்னாஜாலியம்மா.

ராஜிக்குஒரேகுழப்பமாபோச்சு. ‘இருந்தாலும்எனக்குத்தெரிஞ்சசைக்காலஜியைச்சொல்றேன்.. அந்தமாதிரிசமயத்துலஉன்கணவரோடமுகத்தநேருக்குநேர்பார்த்ததுண்டா?’’ என்றாள்.

ஜாலியும்அசராம, ‘ஒரேஒருதடவைதான்பார்த்தேன்அதுவும்வீட்டுஜன்னலுக்குவெளியேநின்னுஎங்களையேவெறிச்சிபார்த்துக்கிட்டிருந்தாரு. அப்போஅவர்மூஞ்சிஎவ்ளோஆக்ரோஷமாஇருத்துச்சுதெரியுமா? அப்புறம்எப்படிநாங்கசந்தோஷமா…?

இந்தக்கதைகள்எதிலேவந்ததுதெரியுமா? ‘’வயாகராதாத்தாசொன்னவிபரீதக்கதைகள்!’’ அப்படிங்கிறதலைப்பில்ஆனந்தவிகடனில்! வருஷம்வேணுமா 04.02.2009 இதழில்.

 
1 பின்னூட்டம்

Posted by மேல் மார்ச் 14, 2014 in என் கடிதங்கள்

 

குறிச்சொற்கள்: ,